Asociācija dibināta 2016. gada 1.februārī. Tās dibinātāji - Edgars Saksons, Rihards Zaļupe, Tālis Gžibovskis, Guntars Freibergs, Mikus Bāliņš un Maija Švēdenberga.

Asociācijas mērķi ir 

1. Apvienot Latvijā sitaminstrumentu spēles nozarē strādājošos dažādu jomu un dažādu mūzikas žanru izpildītājus un pedagogus visos izglītības līmeņos;

2. Atbalstīt un veicināt sitaminstrumentālistu koncertdarbību Latvijā un ārpus tās robežām;

3. Atbalstīt un veicināt sitaminstrumentu spēles metodisko materiālu izstrādi, apkopošanu, izdošanu, pedagoģiskos un zinātniskos virzienus;

4. Sekmēt pedagogu tālākizglītību;

5. Koordinēt un attīstīt starptautisko sadarbību koncertdarbībā un izglītības jomā.